• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Boomvalk
Foto: Wim van Yperen
Engelse naam: Hobby
Duitse naam: Baumfalke
Franse naam: Faucon hobereau
Grootte: 28-35 cm
Spanwijdte: 70-84 cm
Voedsel: Kleine vogels en insecten (worden vrijwel altijd in de vlucht gevangen).
Broedduur: 31 dagen
Nestjongfase: 28 dagen


Boomvalken zijn te onderscheiden van torenvalken door de kleur en tekening. De vogels zijn van boven grijs en hebben een roestrode "broek". Ook de kop is duidelijk donker getekend. De boomvalk vliegt in vergelijking met de torenvalk sneller en met krachtigere bewegingen. Vliegbeeld wordt gekenmerkt door lange, spitse vleugels en een relatief korte staart.

 Boomvalk met gevangen insect. Foto Wim van Yperen.  Boomvalk met gierzwaluw. Foto Rein Genuït.
 Parende boomvalken in Leiden. Foto Wim van Yperen.  Jonge boomvalken op kunstnest in Leiden. Foto Wim van Yperen.

Het habitatgebruik is zeer divers, al naar gelang de regio. Bossen, moeras, half-open cultuurland, weidse agrarische gebieden en ook de bebouwde kom fungeren als broed- en foerageerplaats. Er moet wel voldoende voedsel beschikbaar zijn. Nesten van zwarte kraaien zijn het meest in trek als broedplaats. Hierdoor wordt veel in bosranden genesteld, maar ook in laanbeplantingen en in hoogspanningsmasten.

De eileg is meestal in juni. De boomvalk komt in Nederland in alle provincies als broedvogel voor, maar nergens in hoge dichtheden. Doordat de soort ook nog erg zwijgzaam is, is het lastig schatten hoeveel paartjes nog broeden in Nederland. Wel is duidelijk dat de soort sterk achteruit gaat.

Het voedselaanbod voor de soort is duidelijk verminderd; leeuweriken, mussen en zwaluwen nemen allemaal in aantal af. Daarnaast is de soort ook achteruit gegaan door toename van de havik. Komt wel bijna overal in Europa voor, in de meeste gevallen is de soort in de landen om ons heen wel stabiel. Boomvalken overwinteren in Afrika. De soort keert terug eind april, begin mei.

verder lezen: The Hobby van Anthony Chapman (ISBN: 1900159260) en De Boomvalk van Rob Bijlsma (ISBN: 9021509598)