• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Aanwijzing voor de veroorzaker van veeruitstoot bij nestjonge roofvogels: tembotrione. Lees het rapport.

De traditie van de roofvogeldag wordt op 16 maart voortgezet, en wel op de vaste locatie: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. Lezingen over onderzoek uit de eerste hand, verwachtingen voor komende ontwikkelingen en nieuwigheidjes, geïllustreerd met de prachtigste plaatjes. Komt allen!

Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Hier is de link naar het programma.

Iedereen ergert zich aan de nietsontziende houtkap in bossen. Maar wat betekent het voor de roofvogels die er broeden? Bijgaand verhaal laat zien dat het dramatisch uitwerkt op aantallen en broedsucces. De huidige houtkap is een vernietiging van leefgemeenschappen, en roofvogels zijn daar - onder meer - de dupe van.

Link naar artikel.

Erratum: Figuur 6 in het verhaal moet worden vervangen door onderstaande figuur.

De Sperwer is één van de algemeenste roofvogels van Nederland. Toch gaat het niet goed met de “mussenvalk”: sinds de eeuwwisseling gaat het bergafwaarts met de soort (Sovon). Wat is er aan de hand? Is het de toename van nestpredatie, een afname van de levensverwachting van broedvogels, verandering in leefomgeving, of een combinatie hiervan? Onderzoek naar de reproductie en overleving van roofvogels – ook van de algemene soorten – is belangrijk omdat ze een graadmeter voor biodiversiteit en natuurwaarden zijn.

Dé manier om daarachter te komen is onderzoek op grote schaal. Het lopende sperweronderzoek in de provincie Groningen (zie jaarlijkse verslagen in de Takkeling) is een uitgelezen kans om met nieuwe digitale middelen gedetailleerde data te verzamelen om zo nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden. In 2022 gaat een nieuw project van start, "De Sperwer bekeken door de digitale lens: overleving en voortplanting", gecoördineerd door Johan Bos onder de vleugels van de Werkgroep Roofvogels Nederland. We zijn verheugd dat de Stichting Bettie Wiegman Fonds dit project financieel ondersteunt. Met behulp van cameravallen worden een groot deel van de nesten gemonitord op mislukkingsoorzaken. Bovendien worden deze digitale hulpmiddelen ook gebruikt om individuele herkenning van de broedvogels te faciliteren.

Contact: Johan Bos (ioan.bos(at)gmail.com)

 

Eef Arnolds, bekend paddenstoelendeskundige, heeft de waanzin van de plannen rond Nederlands bos in bijgaande documenten haarfijn uit de doeken gedaan (link naar document 1 ; link naar document 2 ; link naar document 3). Zijn analyse sluit naadloos op Robs analyse van bosbeheer, en wat dat betekent voor roofvogels, zoals gepubliceerd in De Takkeling 28(2020): 200-270 (Link naar artikel).

Bosliefhebbers uit heel Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Bos- en bomenbescherming. Zij pleiten voor intrekking van deze rampzalige nota (zie bijgaande bescheiden). De stichting heeft een petitie opgesteld tegen het kappen van bossen: https://beternatuurbeleid.petities.nl/.