• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Slangenarend

 

Engelse naam: Short-toed Eagle
Duitse naam: Schlangenadler
Franse naam: Circaète Jean-le-Blanc
 
Grootte: 62-69 cm
Spanwijdte: 165-195 cm
Voedsel: Reptielen, met een voorkeur voor slangen. Bij slechte weersomstandigheden kunnen ze overschakelen op muizen en jonge vogels.


Grote lichte vogel met lange brede vleugels. Heeft een duidelijk afgetekende donkere (bruine) kop. Te onderscheiden van buizerd en visarend doordat donkere vlekken op de ondervleugels ontbreken (geen polsvlekken).

Gezien de voedselvoorkeur voor slangen is de soort gebonden aan habitats waar de prooidieren voorkomen. In het noordelijk deel van het broedgebied zijn dit (vochtige) laagland gebieden, afgewisseld met heide, graslanden, bossen. In het zuidelijk deel van het broedgebied is dit droog, stenig, zandig terrein of open landschap afgewisseld met bos.

Broedt in bomen. Jaagt zowel biddend als vanuit uitkijkposten. Komt voor in zuid (Iberisch Schiereiland, Frankrijk), zuidoost (Balkan, Griekenland, Turkije) en oost (oost Polen en verder oostwaarts) Europa. Ook in Noord-Afrika en in oostelijke richting tot in Iran en India.

Vroeger kwam de soort ook in West-Europa voor. Het verdwijnen uit dit deel van Europa is veroorzaakt door vervolging en veranderingen in het landschap waarmee het aantal prooidieren sterk afnam. In Nederland zijn de laatste jaren zomers één tot enkele exemplaren aanwezig, waaronder jaarlijks in het Fochteloërveen. Is echter geen broedvogel. Ook in Denemarken en Zweden worden jaarlijks vogels gemeld. Overwintert ten zuiden van de Sahel in Afrika.