• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Rode wouw
Foto: Wim van Yperen
Engelse naam: Red Kite
Duitse naam: Rotmilan
Franse naam: Milan royal
Grootte: 60-66 cm
Spanwijdte: 145-165 cm
Voedsel: Zoogdieren, vogels, aas en afval.
Broedduur: 35 dagen
Nestjongfase: 45 dagen


Een rode wouw is groter dan een buizerd. Zoals de naam al zegt heeft de soort een rossig uiterlijk, namelijk een roodbruin lichaam en staart, maar wel met donkere vleugels. De kop is licht. De soort is te herkennen aan de lange vleugels en de gevorkte staart.

Hij heeft een voorkeur voor afwisselend heuvellandschap. Rode wouwen zijn gebonden aan (half) open landschappen, vaak landbouwgebieden. Behalve dat de soort zelf jaagt, is ook bekend dat de rode wouw prooien van andere roofvogels steelt.

Het nestelen begint al in maart, in Zweden eind april/begin mei. Nestelt in bomen. De soort komt vooral voor in een baan van Zuid Zweden naar Noordwest Afrika. De soort is met succes geherintroduceerd in Engeland en Schotland.


Rode wouwen zijn wel regelmatige doortrekkers, vooral tijdens de voorjaarstrek richting de broedgebieden. De najaarstrek vindt oostelijker plaats, waardoor er dan minder wouwen langs komen. De soort heeft veel te leiden gehad van vervolging. Rode wouwen eten ook vaak aas, waardoor ze ook tegenwoordig veelvuldig slachtoffer van (opzettelijke) vergiftiging worden. Vermoedelijk is dit de reden waarom er in Nederland nauwelijks een broedpoging ondernomen wordt en dan vaak ook nog vroegtijdige verstoring plaats vindt. In ieder geval in 2015 en 2016 werden wel broedpogingen gedaan. Er zijn ook meldingen van uitgevolgen jongen, maar betrouwbare gegevens ontbreken.

De soort kan zich echter met de juiste omstandigheden wel goed herstellen, zoals in zuid Zweden is gebeurd. De meeste Noord-Europese wouwen zijn trekvogels, ze trekken in oktober naar het Middellandse Zeegebied. Ze arriveren eind februari, begin maart alweer op de broedplaatsen. Er is een trend dat de trekkers meer rond de broedplaatsen overwinteren. De vogels op het Iberisch Schiereiland en de Britse vogels zijn standvogels.

verder lezen: The Red Kite van Ian Carter (ISBN:9781905268030)