• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Stop grootschalige bomenkap
Teken de petitie! De link en meer info vind je via 'lees verder'.
/Landelijke dag (19-02-2022)
Vanwege Covid-19 gaat De Landelijke dag in 2021 niet door. In 2022 wordt er weer een Landelijke Roofvogeldag georganiseerd met lezingen, films, allerlei vormen van voorlichting en muziek.
/Welke vogel heb ik gezien
Heb je een roofvogel gezien maar je weet niet welke het is? Soms kunnen wij helpen!
/Aangevallen door roofvogel
Bijna altijd gaat het om een buizerd. Wij zijn geïnteresseerd in wat er precies is gebeurd.

Winter

Veel buizerds
Veel buizerds
De Nederlandse buizerds zijn grotendeels standvogel. In het najaar komen grote aantallen buizerds uit Noordwest Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden in Nederland overwinteren. (foto Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Ruigpoten!
Ruigpoten!
Blauwe Kiekendief achtervolgt ruigpootbuizerd. De blauwe kiekendief is als broedvogel bijna uit Nederland verdwenen. De winterpopulatie bestaat grotendeels uit Scandinavische vogels. De ruigpootbuizerd is een zeldzame maar regelmatige wintergast (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Witte buizerd
Witte buizerd
Het verenkleed van buizerds varieert individueel van zeer donker tot zeer lichte vormen. Nagenoeg witte exemplaren (zoals op de foto) komen ook voor. Omdat er in de winter in Nederland veel meer buizerds zijn, worden er ook meer lichte buizerds waargenomen. Er is nog veel onderzoek nodig naar de geografische verschillen in verenkleed en de functie ervan (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Sperwer in de tuin
Sperwer in de tuin
De sperwer jaagt jaarrond in de bebouwde kom. In de winter maakt de sperwer dankbaar gebruik van de vele voedertafels in dorpen en steden.