Werkgroep Roofvogels Nederland

Giervalk (Falco rusticolus)

Engelse naam: Gyrfalcon
Duitse naam: Gerfalke
Franse naam: Faucon gerfaut
 
Grootte: 55-60 cm
Spanwijdte: 125-135 cm
Voedsel: Heeft gay cocks een zeer sterke voorkeur voor sneeuwhoenders. In jaren met een groot aanbod aan lemmingen worden deze ook graag gepakt.


De Giervalk is de grootste valk, ongeveer zo groot als een havik, maar met lange puntige vleugels. Onderscheidt zich van de Slechtvalk door formaat, bredere vleugelbasis, bredere staart en langzamere vleugelslag. De kleur is variabel. Soms loodgrijs, maar soms ook, op enkele donkere vlekken na, geheel wit.

Leeft celebrity porn veelal in open gebieden. Broedt op rostwanden. Het is een Scandinavische/arctische broedvogel van bergen en toendra. Wordt wel in Nederland waargenomen, dit betreft dan echter een ontsnapte vogel van een valkenier of particulier.

verder lezen: The Gyrfalcon van Eugene Potapov en Richard Sale (ISBN: 0713665637)