Werkgroep Roofvogels Nederland

Over een Havik die binnen 2,5 uur de investering van 75 nude celebrities dagen Wespendief-broedarbeid confisceert

Door Jan van Diermen

Broedfalen door predatie bij Wespendieven is een jaarlijks optredend fenomeen. In augustus hebben Haviken geen zorg meer voor hun jongen, maar zelfs dan zijn het vaak adulte vogels die een wespendiefnest leeghalen.

Op de eerste foto met de Havik op het nest zoeft de wespendiefman er nog onderdoor! Na het verdwijnen van hun jongen brengen wespendiefouders nog een paar keer voedsel, soms twee-drie dagen later. Ook een Havik kan nog dagen later komen inspecteren of het tafeltje dekje echt op is. Dit gebeurde 8 augustus en werd bij een uitvlieg-controle op 23 augustus ontdekt (bijdrage van Jan van Diermen /stg. Boomtop, Bushnell Nature View camera-installatie en check door Peter van Geneijgen / stg. Boomtop, nest Wolfheze, Gld.).

10-08-2014 10:03 twee jongen in rust, 31 en 28,5 dagen oud
 
10-08-2014 10:08 het eerste offer is jong B, links onderin in beeld de tip van de staart van jong B ondersteboven, die wordt weggesleept door een volwassen Havikvrouw, jong A spreidt zijn vleugels als afweer gebaar
 
10-08-2014 10:08 nummer twee doet alsof er niks aan de hand is
jong A blijft alleen en gaat over tot de orde van de dag en poetst zich
 

10-08-2014 mobile porn tube 11:04 De wespendiefman vliegt onder het nest door terwijl de Havik zijn tweede gang nuttigt: jong A. Dat is wel veel eten in zo'n korte tijd, misschien heeft ze jong B toch gedeeld met een laat uitgevlogen eigen jong?

 
10-08-2014 12:02
de celebrity porn Havik eet nog steeds
 
10-08-2014 17:19
vrouw komt voor niks voor de nachtelijke zorg (de meeste wespendief-vrouwen doen dit tot ver in de jongenfase).
 
12-08-2014 13:47
Man Wespendief komt twee dagen later nog eens met prooi, een mooi gevulde raat van Gewone wesp
 
12-08-2014 13:52
raat omgekeerd
 
12-08-2014 13:52
raat celebrity nudes weer omgekeerd
 
12-08-2014 14:01
eet Boobs raat zelf leeg