Werkgroep teen gay Roofvogels Nederland

Lang leve de WRN

Door Peter Ganzeboom

Als Rob Bijlsma het podium betreedt om een onderwerp van extra commentaar te voorzien, moet ik glimlachen. Hier staat iemand die op deze zonovergoten dag vast liever vogels kijkt of om het even wat doet, zolang het maar in een bos is.

Lees meer...

Het achterbakse bos

Door Rob Bijlsma

De afgelopen eeuwen is ons landje ontgonnen en ruilverkaveld. En dat in het kwadraat. Vooruitziende geesten wisten nog wat snippers te vrijwaren van vernietiging. Op de allerarmste grond werd naaldbos aangeplant. Die snippers en dat bos zijn het leefgebied voor duizenden soorten die in de rest van het land niet meer aan de bak komen. Alle reden om daar voorzichtig mee om te gaan, zou je denken. Maar dan heb je buiten de huidige beheerder gerekend.

Lees meer...

Buizerdselfie

Door Aaldrik Pot

Bij een aantal buizerdnesten in de boswachterij Veenhuizen hebben we net als vorig jaar een cameraval geplaatst. Ook bij nest V058 zijn we weer aan het koekeloeren. De eerste beelden van de nesten leveren weer leerzame, maar vooral ook gekke plaatjes op. 

Lees meer...

Over een Havik die binnen 2,5 uur de investering van 75 dagen Wespendief-broedarbeid confisceert

Door Jan van Diermen

Broedfalen door predatie bij Wespendieven is een jaarlijks optredend fenomeen. In augustus hebben Haviken geen zorg meer voor hun jongen, maar zelfs dan zijn het vaak adulte vogels die een wespendiefnest leeghalen.

Lees meer...

Het jaar 2013 van adult anime buizerdpaar V058 deel 4 (slot)

Door Aaldrik Pot

De laatste aflevering nest V058. Slechts 9 dagen hebben we de jonge buizerds op het nest kunnen volgen, maar ook in die korte periode gebeurt er genoeg om over te berichten. Het verhaal eindigt echter met een groot raadsel. 

Lees meer...