Welke vogel heb ik gezien?

Je hebt een roofvogel gezien. Maar welke soort is het? Als je zoveel mogelijk informatie naar ons mailt, proberen wij de vogel op naam te brengen.

De volgende informatie kan belangrijk zijn:

  • Wanneer heb je de vogel gezien?
  • Wat deed de vogel? (cirkelde rustig rond, vloog snel voorbij, et cetera)
  • Welke kenmerken heb je gezien (grootte, kleur, et cetera)
  • Heb je een foto gemaakt?

De oplossingen worden op de website gepubliceerd.