Het "Buteo-morph" project

De Buizerd kent een zeer variabel verenkleed: er zijn Buizerds met een zeer donker kleed maar ook individuen met een veel lichter kleed en een continue variatie daartussen. Interessant is dat die variatie een genetische basis heeft, en blijkbaar over evolutionaire tijd behouden is gebleven. De vraag is waarom dat het geval is, en één van de mogelijkheden is dat de ene kleurvariant (ook morf genoemd) het beter doet in het ene habitat, en de andere in een ander habitat. Er is alleen weinig bekend over de ruimtelijk variatie van verschillende morfen binnen en tussen populaties.


Elena celebrity porn Frederika Kappers kijkt in haar onderzoek daarom of deze variatie voor een verschillende ruimtelijk verdeling zorgt in het hele jaar en in het hele verspreidingsgebied van de soort, overweegt individuen van alle leeftijdsklassen. Daarnaast kijkt ze of deze variatie gerelateerd kan worden aan bepaalde habitat karakteristieken en/of klimatologische variabelen. Een van de manieren om hier achter te komen is het gebruiken van gegevens die door burgers verzameld kunnen worden, een zogenaamde Citizen Science aanpak. Door het gebruik van Waarneming.nl (en Observado.org voor het buitenland), kan iedereen die in het veld naar Buizerds kijkt gegevens invoeren over de verschillende Buizerd morfen die ze tegen komen.

Het project loopt tot het voorjaar van 2017.

Dus waar wacht u nog op? Doe mee aan het onderzoek!

Klik hier voor een flyer

Klik hier voor de foto's als jpjeg (om te printen)

Klik hier om de facebook pagina te bezoeken